Niveluri de cunoștințe pentru limba engleză. Cum te autoevaluezi?

Dacă te-ai hotărât să înveți limba engleză trebuie să știi că sunt 6 niveluri de competențe conform Cadrului European Comun de Referință pentru profesorii de Limba Engleză (Common European Framework of Reference – CEFR). Acesta este un document publicat în 2001, de Consiliul Europei și definește de fapt nivelurile de stăpânire ale unei limbi, în funcție de competențele și abilitățile lingvistice ale fiecărei persoane, axându-se în principal pe ceea ce știe aceasta să facă (acele can do statements, pe care le vom detalia mai jos). 

diagrama niveluri limba engleza CEFR utilizatori

Nivelurile de cunoaștere a limbii engleze variază de la A1 la C2

Documentul de referință pentru nivelurile de limba engleză este unul ajutator pentru directorii de școli, șefii de catedră, pentru cei care scriu manualele, pentru cei care susțin examene Cambridge de echivalare a competențelor, pentru profesorii de limba engleză, precum și pentru cei care pregătesc profesorii. 

Niveluri de limba engleză, conform Cadrului Comun European

Fiecare persoană corespunde unui nivel de referință și poate face parte din categoria Basic User (nivel A1 și A2 de cunoștințe), Independent

User (nivel B1 și B2 de cunoștințe) și Proficient User (nivel C1 și C2 de cunoștințe).

 A1 – nivel începător

O vom lua cu începutul și discuta despre nivelul A1 – nivel începător (Elementary – Breakthrough). După înscrierea la un astfel de curs de limba engleză, se presupune că studentul poate comunica la un nivel elementar, dar cu ajutorul interlocutorului. Acesta poate înțelege și învață să folosească expresii familiare de zi cu zi, precum și fraze foarte simple, se poate prezenta și poate întreba și răspunde la întrebări privind detaliile personale (spre exemplu: unde locuiește, oamenii pe care îi cunoaște, lucrurile pe care le are, rutina zilnică ș.a.m.d). 

De asemenea, persoanele de nivel A1 de limba engleză pot interacționa într-un mod simplu, atâta timp cât interlocutorul vorbește într-un ritm lent și clar, fiind mereu pregătit să-l ajute. 

Accentul la cursuri se va pune atât pe partea de vocabular cât și cea de gramatică, acestea fiind necesare pentru a ne putea exprima atât în scris cât și oral. Pentru a avea rezultate imediate ar fi necesar ca cei înscriși la un astfel de nivel să participe activ la cursuri, să-și înfrângă teama de a vorbi sau răspunde la oră, precum și de a avea disponibilitatea de a lucra suplimentar (fișe sau teme chiar) și acasă, în timpul liber. 

A2 – nivel pre-intermediar

Pentru nivelul A2 – nivel pre-intermediar (Pre-Intermediate – Waystage) studentul poate comunica într-un mod limitat, folosind propoziții și expresii uzuale sau frecvent folosite, cum ar fi: informații personale despre el și despre familie, poate purta o conversație simplă despre cumpărături, mediul familial și chiar despre locul de muncă. 

De asemenea, acesta poate comunica eficient și simplu, dând informații despre rutina sa zilnică, poate descrie, folosind un limbaj simplu, mediul din care provine și da detalii despre subiecte ce corespund nevoilor imediate. 

Prin participarea la un astfel de curs, studentul va recapitula o parte din cunoștințele de la nivelul anterior, le va consolida, atât partea de vocabular cât și cea de gramatică și-și va îmbunătății nivelul cu ajutorul informațiilor noi. Bineînțeles că și în acest caz, totul ține de implicarea fiecărei persoane, timpul dedicat lucrului atât la clasă, cât și acasă. 

B1 – nivel intermediar 

Pentru nivelul B1 – nivel intermediar (Intermediate – Threshold) studentul poate înțelege și comunica idei și subiecte esențiale, într-o gamă mai variată de contexte, atunci când se utilizează limba engleză la clasă și la un standard mai înalt.

Subiectele sunt din domeniul familiar, cum ar fi: despre școala, muncă, familie, timp liber sau subiecte de interes personal.

După absolvirea unui astfel de curs acesta este capabil să facă față majorității situațiilor care pot apărea într-o conversație generală atunci când acesta călătorește în străinătate, iar limba engleză este folosită și vorbită acolo. De asemenea, acesta poate descrie experiențe, visuri, dorințe și ambiții, dând și câteva motive și explicații pentru aceste păreri și planuri de viitor. 

B2 – nivel intermediar avansat

Pentru nivelul B2 – nivel intermediar avansat (Upper-Intermediate – Vantage), studentul nostru poate folosi limba engleză fluent, într-un mod eficient și cu o gamă variată de contexte. 

După terminarea unui astfel de modul, studentul nostru poate să înțeleagă ideile principale dintr-un text complex, pe teme atât concrete cât și abstracte, incluzând chiar și discuții tehnice în domeniul în care acesta activează. Poate interacționa cu spontaneitate și fluență, atunci când interacționează cu vorbitorii nativi de limbă engleză, cel mai probabil fără a întâmpina dificultăți.

De asemenea, mai poate produce texte într-un mod clar și detaliat pe o gamă variată de subiecte, explicându-și punctul de vedere pe un anumit topic, spunând chiar și avantajele și dezavantajele acelei opțiuni. Așa cum am menționat anterior, totul depinde de student și mai ales de interesul cu care lucrează și interacționează la acest nivel cu colegii de grupă, precum și de timpul pe care-l dedică lucrului în limba engleză. 

romane in limba engleza care pot fi citite pentru imbogatirea cunostintelor si trecerea mai usoara de la un nivel de cunoastere la altul

Lectura în limba engleză ne poate ajuta nu numai să trecem mai ușor de la un nivel de cunoaștere a limbii engleze la altul, dar și să păstrăm vii cunoștințele deja acumulate

 C1 – nivel avansat

La nivelul C1 – nivel avansat (Advanced – Effective Operational Proficiency), studentul înscris la cursuri poate folosi limba engleză într-un mod fluent și flexibil, într-o gamă variată de contexte și subiecte. Acesta poate înțelege o gamă variată de texte lungi precum și semnificația acestora, în detaliu. Se poate exprima fluent și spontan fără a fi pus în dificultate de partea de vocabular, în subiecte cu tematică socială, academică și profesională. 

De asemenea, poate redacta texte detaliate și bine structurate pe subiecte complexe, arătând o gamă variată de modele organizaționale, folosind conectori, având coerență și fluență în ceea ce redactează. 

 C2 – nivel profesionist

În cele din urmă, am ajuns și la nivelul C2 – nivel profesionist (Mastery) în care studentul are un nivel comparat cu cel de vorbitor nativ de limbă engleză și  poate folosi limba într-un mod fluent, precis și cu ușurință în majoritatea situațiilor în care este pus. Acesta poate cu ușurință să înțeleagă aproape orice subiect care îi apare sub formă scrisă sau orală, poate face un rezumat al informațiilor scrise sau auzite, argumentând totul, chiar și într-o mică prezentare. De asemenea, poate să se exprime spontan, fluent și cu precizie, la cursuri, înțelegând micile subtilități și diferențe de nuanță, în situații și mai complexe decât cele de până acum.

Bineînțeles că ajungând la un astfel de nivel, studentul trebuie să îl mențină prin foarte multă lectură originală și conversație în limba engleză, atât cu nativi, cât și cu alți vorbitori de limbă engleză, pentru a nu uita noțiunile învățate și a nu scădea în nivel.

La acest nivel, sunt cel mai adesea recomandate cluburile de conversație, de întreținere a limbii engleze, precum și posibilitatea de a găsi/avea un penfriend (prieten prin corespondență). 

Unde poți face o evaluare înainte de examenul Cambridge

Pentru o autoevaluare înainte de examenul Cambridge se pot găsi o varietate de site-uri care îți pot da nivelul pe loc, în momentul în care completezi testele online. 

O altă variantă de autoevaluare poate fi citirea acelor can do statements și, pe baza evaluării individuale, să se stabilească un nivel orientativ de competențe. 

Cea mai recomandată variantă de evaluare înainte de examenul Cambridge, într-un cadru mai organizat, este să te adresezi unui centru specializat, cum este FollowMe, care cu asta se ocupă și are personal pregătit și instruit pentru a încadra pe baza unui scurt test scris și a unei probe orale (mini-interviu în limba engleză). 

Nu pierdeți din vedere că de câțiva ani încoace aceste tipuri de examen pot echivala probele de competențe, precum și proba de limbă străină de la Bacalaureat.

De asemenea, pe durata întregului an școlar vei avea ocazia să îți exersezi cele 4 competențe (Reading, Writing, Listening și Speaking), participând la cursurile FollowMe și lucrând după modele de exerciții, la clasă și teste, acasă, toate având structura examenelor Cambridge.

Despre experiența susținerii unui examen Cambridge poți citi și pe blogul Follow Me.

In conclusion, you should leave it to professionals, if you have the chance! 🙂