50 de citate motivaționale în engleză și traducerea lor în limba romană

Așa-zisele vorbe de duh rostite, cu diferite ocazii, de oameni faimoși te pot amuza, te pot intriga sau pot planta sămânța unei mini-revelații care să îți indice calea de a ieși dintr-un blocaj. Selecția noastră de citate motivaționale în engleză te pot inspira într-o varietate de domenii. Și cu siguranță unele dintre ele te vor face să zâmbești!

Ce este un citat motivațional

Un citat motivațional e un scurt fragment de text rostit cândva de (cel mai adesea) o persoană celebră, cu autoritate asupra publicului, care are darul de a te emoționa. De a te face să vezi și să năzuiești mai presus de grijile și frământările zilnice, către un țel mai înalt. Sau să depășești mici dificultăți de care pare în mod normal că te împiedici la orice pas. 

Citatele motivaționale circulă pe telefoane, felicitări, căni, tricouri, tatuaje, obiecte decorative sau agende – le poți dedica celor dragi în funcție de situațiile prin care trec pentru a-i motiva să le depășească.

Mesaje motivaționale scurte în limba engleză

Engleza fiind în prezent limba de circulație internațională cea mai răspândită, cam tot ce se gândește e transpus în engleză, sau tot ce s-a gândit până acum, tradus în această limbă. Și adevărul este că a vorbi sau a citi ceva în engleză are darul de a te face să te simți ca într-un film, ca un personaj de poveste. Același efect îl va avea probabil și asupra apropiaților tăi. Așa că am făcut o selecție de citate motivaționale emoționante sau amuzante pe care să le poți trimite:

Citate motivaționale în engleză pentru cei care fac sport

Principalele temeri ale sportivilor sunt frica de eșec, sentimentul că nu sunt destul de buni sau că nu au destul talent. Oamenii cu adevărat mari din domeniu demolează aceste mituri în citatele de mai jos, transmițând ideea că principalul aliat și actor care determină performanța ta este propriul psihic.

The only one who can tell you ‘you can’t win’ is you and you don’t have to listen.— Jessica Ennis-Hill. Singura persoană care îți poate spune că nu poți să câștigi ești tu însuți, și nu ești obligat să o asculți.

The only way to prove that you’re a good sport is to lose. — Ernie Banks. Singurul mod de a dovedi că ai spirit sportiv este să pierzi.

Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears. —Laird Hamilton Asigură-te că cel mai mare dușman al tău nu locuiește între propriile tale urechi.

A trophy carries dust. Memories last forever. — Mary Lou Retton Pe un trofeu se adună praful. Amintirile durează pentru totdeauna.

Life begins at the end of your comfort zone. — Neale Donald Walsh. Viața începe acolo unde se termină zona ta de confort.

You can motivate by fear, and you can motivate by reward. But both those methods are only temporary. The only lasting thing is self-motivation. — Homer Rice. Poți să fii motivat de frică sau poți să fii motivat de recompensă. Dar metodele acestea sunt, ambele, doar temporare. Singurul lucru care durează este automotivarea.

A champion is someone who gets up when he can’t — Jack Dempsey. Un campion este acela care se ridică atunci când nu mai poate.

My attitude is that if you push me towards a weakness, I will turn that weakness into a strength. Michael Jordan. Atitudinea mea este aceasta: dacă mă împingi spre una dintre slăbiciunile mele, voi transforma acea slăbiciune într-un punct forte.

Hard days are the best because that’s when champions are made. Gabby Douglas. Zilele grele sunt cele mai bune, deoarece atunci se formează campionii.

If you only ever give 90% in training then you will only ever give 90% when it matters.  Michael Owen. Dacă dai doar 90% din ce poți în timpul antrenamentului, atunci o să dai tot 90% și atunci când contează cu adevărat.

Citat motivational in engleza scris pe o tabla neagra deasupra unui birou alb pe care se afla mai multe aparate de fotografiat

Citatele motivaționale în engleză îți pot oferi idei, soluții – poți alege unul care te inspiră cu adevărat pe care să îl transformi în obiect decorativ și să îl integrezi în casa ta!

Citate motivaționale în engleză despre succes și muncă

Munca este grea, urâtă, cu munca (cinstită) nu poți da înainte deloc, oamenii de succes au un strop mare de noroc care i-a propulsat în frunte: acestea sunt credințe răspândite în folclorul nostru urban. De multe ori pierdem energie luptându-ne și cu aceste prejudecăți, în loc să ne concentrăm pentru a ne atinge obiectivele. Iată ce zic mari gânditori despre muncă și reușită:

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. — Pele. Succesul nu este accidental. Înseamnă multă muncă, învățare, studiu, sacrificiu și mai presus de toate, dragoste pentru ceea ce faci sau pentru ceea ce înveți să faci.

I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it. — Thomas Jefferson. Eu cred cu tărie în noroc, și observ că, cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult parte de acesta.

If you really look closely, most overnight successes took a long time.  — Steve Jobs, co-Founder of Apple Inc. Dacă privești cu atenție, atingerea celor mai multe dintre succesele de care au parte oamenii peste noapte au durat, de fapt, foarte mult timp.

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. —Tony Robbins. Să îți setezi obiective reprezintă primul pas în a transforma invizibilul în ceva vizibil.

Impossible is just an opinion. — Paulo Coelho. Imposibilul este doar o opinie.

You are your greatest asset. Put your time, effort and money into training. — Tom Hopkins. Tu însuți ești cel mai mare bun al tău. Investește-ți timpul, efortul și banii în training.

If something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it. — Elon Musk. Dacă ceva este suficient de important, chiar dacă șansele nu par a fi în favoarea ta, ar trebui totuși să îl faci.

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. — Thomas Edison. Cea mai mare slăbiciune a noastră o constituie renunțarea. Cea mai sigură cale să câștigi este, întotdeauna, să mai încerci încă o dată.

Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. Succesul nu este final. Eșecul nu e fatal. Curajul de a continua este ceea ce contează.

Cele mai frumoase citate motivaționale pentru elevi

Elevii sunt probabil persoanele cu mintea cea mai deschisă către nou și către învățare din societatea noastră (sau ar trebui să fie). Ei se confruntă cu teama de greșeală și uneori, cu lipsa de asumare a propriului proces de învățare, considerând că cineva trebuie să îi învețe. Mesajele inspiraționale în engleză pe tema învățării sunt menite să le atragă atenția asupra importanței și frumuseții etapei pe care o parcurg. Mai pe scurt, să îi motiveze să dea tot ce pot:

Teachers can open the door, but you must enter it yourself. —Chinese proverb. Profesorii îți pot deschide ușa, dar trebuie să intri tu însuți.

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. — B.B. King. Ceea ce este frumos la învățătură este că nimeni nu ți-o poate lua înapoi.

Education is the most powerful weapon you can use to change the world. —B.B. King. Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.

The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited. —Plutarch. Mintea nu este un vas pe care să îl umpli, ci un foc pe care să îl aprinzi.

A person who never made a mistake never tried anything new. — Albert Einstein. O persoană care nu a făcut niciodată o greșeală este una care nu a încercat niciodată ceva nou.

The expert in anything was once a beginner. — Helen Hayes. Orice expert în orice domeniu a fost, mai întâi, începător.

Genius is 10% inspiration, 90% perspiration. —Thomas Edison. Geniul reprezintă 10% inspirație și 90% transpirație.

The best way to predict your future is to create it. —Abraham Lincoln. Cea mai bună cale de a îți prezice viitorul este să îl creezi tu însuți.

Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. – Albert Einstein. Învață din ziua de ieri. Trăiește pentru astăzi. Speră pentru mâine.

In a world where you can be anything, be kind. — Jennifer Dukes Lee. Într-o lume în care poți alege să fii orice, fii bun.

Citate motivaționale amuzante în engleză

Uneori, viața devine prea serioasă și totul în jur prea grav. Și se impune să ne destindem un pic, să facem un pas în spate și să realizăm că orice are o rezolvare și orice perioadă proastă, un sfârșit:

Whatever you do, always give 100%. Unless you’re donating blood.  — Bill Murray. Orice ai face, întotdeauna să dai 100%. Exceptând, bineînțeles, cazul în care donezi sânge.

If you’re going through hell, keep going. —Winston Churchill. Dacă treci prin chinurile iadului, continuă să mergi.

So long as your desire to explore is greater than your desire to not screw up, you’re on the right track. — Ed Helms. Atâta timp cât dorința ta de a explora e mai mare decât dorința de a nu da cu bâta în baltă, ești pe calea cea bună.

Here is a test to find whether your mission on Earth is finished – If you’re alive, it isn’t. Richard Bach. Uite un test ca să afli dacă misiunea ta pe Pământ s-a sfârșit: dacă încă ești în viață, nu s-a sfârșit.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. Albert Einstein. Nebunia înseamnă să faci iar și iar același lucru, așteptând să ai rezultate diferite.

If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito. Betty Reese. Dacă tu crezi că ești prea mic ca să ai impact, înseamnă că nu te-ai aflat niciodată în întuneric alături de un țânțar.

Even a stopped clock is right twice every day. After some years, it can boast of a long series of successes. Marie von Ebner-Eschenbach. Chiar și un ceas care a stat arată ora corectă de două ori pe zi. După un număr de ani, se poate lăuda cu un dosar impresionant de reușite.

History will be kind to me for I intend to write it. Winston S. Churchill. Istoria va fi blândă cu mine, deoarece intenționez să o scriu eu însămi.

I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours. Jerome K. Jerome. Îmi place munca: mă fascinează. Pot să stau și să mă uit la ea ore întregi.

Remember, today is the tomorrow you worried about yesterday. Dale Carnegie. Ține minte, astăzi este acel mâine în legatură cu care îți făceai griji ieri.

grup de copii fotografiati din spate admirand un exponat la o expozitie de stiinta

Elevii și studenții, oamenii tineri în general au nevoie de motivație și obiective clare pentru a se concentra pe studiu, dar și de modele pozitive de oameni de succes care să îi inspire.

Citate motivaționale pentru adolescenți

Este foarte greu, foarte debusolant, dar și foarte intens să fii adolescent. Tentații, neîncredere, dezorientare cu privire la direcția în care ar trebui să mergi – tocmai de aceea un îndemn la încredere și verticalitate nu e niciodată în plus!

Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of someone else. Judy Garland. Întotdeauna fii o versiune de prima mână a ta însuți, în loc să fii o versiune de mâna a doua a altcuiva.

No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Robin Williams. Indiferent ce ți-ar spune oricine, cuvintele și ideile POT schimba lumea!

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.  Matty Mullins. Ar trebui să încerci să fii mai bun decât o singură persoană: cel care ai fost ieri.

Love yourself. Forgive yourself. Be true to yourself. Because how you treat yourself sets the standard for how others treat you. Steve Maraboli. Iubește-te. Iartă-te. Fii cinstit cu tine însuți. Pentru că felul în care te tratezi tu însuți stabilește standardele după care te vor trata și ceilalți.

If you are always trying to be normal, you’ll never know how amazing you can be. Maya Angelou. Dacă vei încerca mereu să fii normal și atât, nu vei ști niciodată cât de uimitor poți fi!

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Eleanor Roosevelt. Viitorul le aparține acelora care cred în frumusețea propriilor vise!

When everything seems to be going against you, remember…the airplane takes off against the wind, not with it. Henry Ford. Atunci când totul pare că merge împotriva ta, adu-ți aminte că… avioanele decolează împotriva vântului, nu în direcția lui.

The darkest night is often the bridge to the brightest tomorrow. Jonathan Lockwood Huie. Cea mai întunecată noapte este, adesea, podul care duce către cea mai luminoasă zi.

If I cannot do great things. I can do small things in a great way. Martin Luther King Jr. Dacă nu pot face lucruri mărețe, pot face lucruri mici într-un fel măreț.

We never really grow up, we only learn how to act in public. Bryan White. Nu creștem niciodată cu adevărat – doar învățăm cum să ne purtăm în public.

Citatele motivaționale îți pot schimba starea și pot lumina chipul colegilor sau prietenilor tăi. Ca și în cazul cărților, e întotdeauna de preferat să le citești exact în limba în care au fost scrise în original, pentru a le savura și a le înțelege cum trebuie – de aceea cunoașterea limbii engleze e atât de importantă în zilele noastre. Dacă găsești că engleza e o provocare, te putem ajuta.  Îți dedicăm un ultim citat în engleză menit să te motiveze atunci când ai de-a face cu o situație pe care o găsești greu de depășit:

If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

 

Sursa foto: Unsplash

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.